Ethical and Efficient 

Taliadau

Cardiau Credyd/Debyd

Rydyn ni’n derbyn taliadau gan y prif gardiau credyd a debyd i gyd.
I dalu gyda cherdyn, gwnewch yn siŵr bod manylion eich cerdyn wrth law a ffoniwch: 01792 645533

Taliadau drwy’r Post

Rydyn ni’n derbyn taliadau drwy siec, drafft banc, siec cymdeithas adeiladu a thaliadau arian parod cofrestredig.

Dylai’r taliadau fod yn daladwy i: Andrew James Enforcement Limited a dylid eu postio atom yn:


Dylid anfon taliadau drwy Archeb Bost i:
Siambrau Latheron, 41 Stryd Mansel,
Abertawe, SA1 5SW

Taliadau dros y Cownter

Rydyn ni’n derbyn taliadau dros ein cownter talu yn y cyfeiriad yma:

Siambrau Latheron, 41 Stryd Mansel,
Abertawe, SA1 5SW