Ethical and Efficient 

Moesegol ac Effeithlon

Opsiynau

Talu

Mae Andrew James yn cynnig amryw o ddulliau talu i’w gwneud yn hawdd i chi dalu’r arian sy’n ddyledus gennych chi. Cliciwch isod i weld y gwahanol opsiynau, yn ogystal â chyfarwyddiadau ‘sut mae’.

Gwybodaeth

i Ddyledwyr

Os oes arian yn ddyledus gennych chi a’ch bod yn ei chael yn anodd talu – defnyddiwch yr adran hon i gael mynediad at wybodaeth gan sefydliadau sydd ar gael i’ch helpu chi i ddod o hyd i atebion.

Awdurdod

Lleol

Os ydych chi’n gweithio i Awdurdod Lleol ac eisiau cael gwybod mwy am beth rydyn ni’n ei wneud, cliciwch isod.

Mewngofnodi

i Gleientiaid

Defnyddiwch y ddolen isod os ydych chi eisoes yn gleient sy’n dymuno cael mynediad i’n system ddiogel sy’n rhoi gwybodaeth i gleientiaid.